SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o.

Fakturačná adresa:

Vislanka 9
065 41 Vislanka,
Slovenská republika

IČO: 44969147
IČ DPH: SK2022938720
DIČ: 2022938720

Adresa prevádzky:

Južná trieda 117
040 01 Košice,
Slovenská republika

Tel.: +421 (0) 918 64 64 64
E-mail: velkoobchod@solidstav.sk

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa,  a.s.

Číslo účtu: 0449807832/0900
BIC/SWIFT code: GIBASKBX
IBAN: SK9109000000000449807832

Kontrolný orgán:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj,
Obrancov mieru 6,
080 01 Prešov
Slovenská republika

NÁJDETE NÁS

NÁŠ TÍM

Ing. Matúš Kostelník

vedúci prevádzky

Adrian Forrai

vedúci marketingu a internetových obchodov

Vlastimil Ťapušík

obch. zástupca pre západ

Ing. Adrián Marko

obch. zástupca

RNDr. Zuzana Melušová Kutarňová

obch. zástupca pre Bratislavu

Ing. Martin Horňák

obchodno-technický zástupca

Bc. Matúš Janočko

obchodný referent

Martina Rajničová

administratívna pracovníčka

Ing. Júlia Deáková

oddelenie obchodu a cien